Azok a személyek, akik 65 év alattiak, de nyugdíjban vagy más meghatározott ellátásban részesülnek, évente utazási utalványt kaphatnak.

A kedvezményes utazási utalvány megszabott mértékű utazási kedvezményt biztosít, az előbb említett személyek részére. A kedvezményre jogosult személyek a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától kétszer kapnak levélben értesítést. Az első levél január folyamán érkezett. Ez tartalmazza a megelőző évben folyósított ellátás összesített összegét, az ellátás 2022. évi emelésének mértékét, összegét, valamint a folyósított ellátás típusát és emelt összegét. A második levélnek – amely tartalmazza a kedvezményes utazásra feljogosító utalványt – legkésőbb március 31-ig meg kellett érkeznie. A 65 év alatti nyugdíjban vagy meghatározott ellátásban részesülők, a kormányrendelet szerint egy évben 16 alkalommal 50%-os és 2 alkalommal 90%-os kedvezményre jogosultak. Amennyiben még egy 90%-os kedvezményre van igénye a jogosultnak, akkor kettő darab 50%-os kedvezmény összevonásával kihasználhatja a magasabb kedvezményt. Lehetséges opció a felhasználásra az összes közforgalmú személyszállító eszköz, mint például HÉV, elővárosi és helyközi busz, komp vagy vasút.

Az elnevezés nem véletlenül lett „ellátottak utazási utalványa” és nem „nyugdíjas utazási utalvány”.

Hiszen a nyugellátásban lévőkön kívül, más is szerezhet jogosultságot az utalványra. A következő személyek azok, akik részesülhetnek a kedvezményekben:

 • gyermekvédelmi nevelőszülők,
 • olyan gyermek, akit ideiglenesen hatállyal elhelyeztek és gondozásba vettek,
 • gondnok és gondnokolt személy,
 • gyám és gyámolt személy,
 • egyházi személy, aki nyugdíjsegélyben részesül,
 • olyan magyar állampolgár, aki külföldről hazatelepült, de külföldről kap nyugellátást,
 • az a személy, aki részesül rokkantsági járadékban,
 • aki részesül nemzeti gondozási díjban,
 • olyan, aki nemzeti helytállási pótlékban részesül,
 • az a személy, aki rokkantsági ellátásban részesül, ha 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte, és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális járadékra volt jogosult,
 • olyan személy, aki rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30 %-os vagy kisebb mértékű,
 • olyan, aki 2011. december 31-ig ötvenhetedik. életévét betöltötte és 2011. december 31-én korhatár előtti öregségi nyugdíjban részesült (előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, korkedvezményes nyugdíj, korengedményes nyugdíj, művésznyugdíj, szolgálati nyugdíj, polgármesterek öregségi nyugdíja, országgyűlési képviselők, EP magyarországi képviselők nyugdíja),
 • akinek hozzátartozói nyugellátásban részesülnek,
 • olyanok, akik az utalvány kiadásának évében hatvanötödik életévét be nem töltött, saját jogú nyugellátásban, valamint azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesül, beleértve a nemzetközi vonatkozású saját jogú öregségi nyugdíjakat is.

Továbbá, hasznos információ lehet a jogosultaknak, hogy a kedvezmény megosztható. A gyám és gyámolt, a gondnok és gondnokolt, valamint a házastárs (élettárs) és a nyugdíjkorhatárt betöltött házastárs (élettárs) között van erre lehetőség.

Fontos arra felhívni minden jogosult figyelmét, hogy a kártyára fokozottan ügyeljenek, hiszen annak elvesztés miatti pótlása, csak bizonyos esetekben lehetséges!

Ezek a lehetséges esetek pedig a következők:

• Amennyiben jegyzőkönyvvel, bejelentéssel vagy feljelentéssel tudja igazolni az utalvány eltulajdonítását.
• Ha a kedvezményes utazási utalvány valamilyen természeti katasztrófa miatt megsemmisül vagy használhatatlanná válik.

A felsoroltakon kívüli, egyéb okokból megrongálódott utalvány, csakis akkor cserélhető, ha a régi visszakerül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához.

További hasznos tanácsokat olvashat még blogbejegyzéseinkben! Kövessen minket Facebook oldalunkon is!