A Nemzeti Adó és Vámhivatal felhívja a figyelmet, hogy ha valakinek magánszemélyként 2022-ben kriptoeszközökkel végzett ügyletből jövedelme származik, akkor azt fel kell tüntetni az szja-bevallásban.

Az szja bevallás elkészítéséhez, illetve a kriptoügyletekből származó jövedelem bevallásához szükséges tervezet kiegészítéséhez a következőkre érdemes figyelni:

 • 2023. január 1-jétől külön adózó jövedelemnek számít a kriptoügyletekből származó jövedelem, így ezek után 15 százalék szja-t kell fizetni.
 • A jövedelmet a 2022. évre vonatkozó szja-bevallásban fel kell tüntetni.
 • Az adót a bevallási határidőig, azaz 2023. május 22-ig kell megfizetni.
 • A tárgyévi igazolt költségek, például a kriptoeszköz (kriptoeszköznek nevezzük az érték vagy jogok digitális megjelenítőjét, amely megosztott főkönyvi technológia vagy hasonló technológia alkalmazásával elektronikusan átruházható és tárolható vételára vagy a bányászathoz kapcsolódó, igazolt kiadások levonhatók a bevételből.
 • Az adókiegyenlítéssel a kriptojövedelem után fizetendő adó csökkenthető az ügyleti veszteség adótartalmának megfelelő összeggel.
 • Ha a magánszemély a 2021-es adóév előtti ügyletek után jövedelmet nem állapított meg, akkor ezeknek az ügyleteknek az eredményét 2022-es ügyleti eredményként veheti figyelembe.

Mi a teendő akkor, ha 2022-ben többször vásárolt valaki kriptovalutát, amit a tavalyi évben el is adott?

Már egy 1995-ös személyi jövedelemről szóló törvény (1995. évi CXVII. törvény (Szja tv. ) 67/C. §) a is tartalmazza a kriptoeszközökkel végzett ügyletből származó jövedelem adózására vonatkozó szabályokat. Ennek értelmében a kriptoeszközökkel végzett ügyletek jövedelme után a magánszemélynek csak akkor kell adóznia, ha azokat valós vagyoni értékre, például valamely törvényes fizetőeszközre váltja. Vagy abból ingóságot, ingatlant vásárol.

A kriptoeszközzel végrehajtott ügyletekből az adóévben (abban az évben, amelyről szó van adózás szempontjából, jelen esetben 2022) elért ügyleti nyereség, vagyis a jövedelem után 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetni.

Ahhoz, hogy a jövedelmet megállapítsuk a kriptoeszközzel végzett ügyletek tárgyévi összes bevételéből le kell vonni a kriptoeszköz megszerzésére fordított összes tárgyévi igazolt kiadást. A konkrét ügylethez nem kapcsolódó, de a kriptoeszközök tartásával összefüggő tárgyévi igazolt kiadások, például díjak, jutalékok is, beszámítanak a kiadásokba.

A kriptoügyletekből származó jövedelem megállapítása után meg kell vizsgálni a kriptoügyletből származó bevételeket. Amennyiben a bevételek összege több, mint a kiadásoké, akkor ügyleti nyereség keletkezik. Viszont, ha a tárgyévi kiadások összege meghaladja a bevételek összegét, akkor ügyleti veszteséget kell megállapítani.

A megszerzésre fordított tárgyévi kiadásként a következők vehetők figyelembe:

 • kriptovaluta vásárlásakor a vételár;
 • kriptovaluta bányászatakor a tevékenység érdekében felmerült igazolt kiadás;
 • a vagyontárgy megszerzésére fordított, igazolt kiadás, de legfeljebb a vagyontárgy értékesítéskori szokásos piaci értéke, ha a kriptoeszközt a magánszemély valamilyen vagyontárgy, például ingóság, ingatlan értékesítésekor, annak ellenértékeként szerezte;
 • a megszerzett kriptoeszköznek a bevételszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke, ha a kriptoeszközt a magánszemély tevékenység, szolgáltatásnyújtás ellenértékeként szerezte.

Amire külön figyelni kell! Ha a magánszemély 2022-ben a kriptoeszközt a nem váltotta valós vagyoni értékre, a 2022-ben a kriptoeszköz megszerzésére fordított, igazolt kiadást akkor is figyelembe kell venni az üzleti nyereség és az üzleti veszteség kiszámításakor.

Nem kell adózni, ha az ügyletből származó bevétel nem több, mint a minimálbér (A havi minimálbér összege 2022. január 1-jétől bruttó 200 000 forint) 10 százaléka, vagyis 20 000 forint, és

 • a bevétel megszerzésének napjára más, azonos tárgyú ügyletből a magánszemély nem szerez bevételt, valamint
 • az adóévben e bevételek összege a minimálbért, vagyis a 200 000 forintot nem haladja meg.

Az önállóan elkészített 22SZJA-bevallásban fel kell tüntetnie a kriptoügyletből származó jövedelmet. Vagy, ha NAV által készült az adóbevallási tervezet, azt ki kell vele egészíteni.

Az ügyleti nyereséget, vagyis jövedelmet a 22SZJA-bevallás 164. sorának d) oszlopában, annak adóját pedig a 164. sor e) oszlopában kell feltüntetni. Az üzleti veszteséget a 164. sor a) oszlopába kell beírni. Abban az esetben, ha azt valaki a következő két adóévben az adókiegyenlítés alkalmazásakor figyelembe szeretné venni. Ugyanis az adókiegyenlítés csak akkor alkalmazható, ha az ügyleti veszteség keletkezésének adóévére vonatkozó szja-bevallásban a magánszemély az ügyleti veszteség összegét feltüntette.

Mikor lehet adókiegyenlítést alkalmazni?

Az adókiegyenlítéssel az ügyleti veszteség adótartalmának megfelelő összeggel csökkenthető a kriptoügyletekből származó jövedelem után fizetendő adó.

Az adókiegyenlítés összege az adóévben, vagy az azt megelőző két évben bevallott kriptoügyletből származó veszteség 15 százaléka. Ebből le kell vonni az adóévet megelőző két év bármelyikéről szóló adóbevallásban kriptoügyletből származó veszteség miatt már érvényesített adókiegyenlítés összegét.

Adókiegyenlítésre először a mostani, 2022. évre vonatkozó szja-bevallásban van lehetőség. Ezt a 21SZJA-bevallás 164. sorának a) oszlopában kell feltüntetni a 2021-ben keletkezett ügyleti veszteség alapján.

Mi a teendő, ha valaki 2021 előtt vett és adott el kriptovalutát?

Ha a magánszemély a 2021. adóévet megelőzően kriptoeszközzel végrehajtott ügyletben bevételt szerzett, de a kriptoeszköz átruházása, átengedése után jövedelmet nem állapított meg, akkor ezeknek az ügyleteknek az eredményét 2022. évi ügyleti eredményként veheti figyelembe.

A 2021-es adóévnél korábban végrehajtott kriptoügyleteknél nem adóévenként kell az eredményt megállapítani. Ilyenkor minden bevételt és minden kiadást, ügyleti költséget egybe kell számolni, ezt kell a 2022. év ügyleti eredményeként figyelembe venni.

A kiszámított jövedelmet a 2022. évre vonatkozó szja-bevallásban kell feltüntetni. Az adót a bevallási határidőig, azaz 2023. május 22-ig kell megfizetni.