Hamarosan itt a határideje a civil szervezetek működéséhez hozzájáruló SZJA 1 százalék rendszerének!

A magánszemélyek felajánlásából származó SZJA 1 százalék fogadásához általában szeptember 30-ig van határidő a regisztrációra az xxEGYREG nyomtatványon. Ezt a NAV-nak kell elektronikusan benyújtani. De, mivel 2023-ban a szeptember 30-a hétvége, ezért most a határidő október 2-ára módosul.

Természetesen a regisztrációt előzetesen kell benyújtani, tehát az idén benyújtott regisztráció csak 2024-ben tesz jogosulttá az SZJA 1 százalék fogadására. Elmulasztásakor a regisztrációs kérelem nem vehető figyelembe, a késedelem sem igazolási, sem méltányossági kérelemmel nem menthető ki. Azaz, az a szervezet, amely 2023.10.02-áig regisztrál – megfelelve a törvényi feltételeknek – a 2024.05.20-áig benyújtott 23SZJA bevallásban tett nyilatkozatok alapján járó összeget 2024.09.30-áig kapja meg.

Csak azoknak a civil szervezeteknek nem kell újra beregisztrálniuk, amelyek már a korábbi évben sikeresen regisztráltak és jelenleg is szerepelnek a NAV listájában. Ugyanis a NAV a regisztrációt csak akkor vonja vissza, ha a rendelkezésére álló adatok vagy a szervezet saját bejelentése alapján megállapítható, hogy a szervezet már nem felel meg a törvényi feltételeknek.

Olyan civil szervezet jogosult az SZJA egy százalék fogadására, amely közhasznú tevékenységet végez.

Közhasznú minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. De nem szükséges közhasznú státuszúnak is lenni, csak a végzett tevékenységnek kell közhasznúnak lennie. Az sem probléma, ha a civil szervezet nem kérte a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételét a bíróságtól.

Fontos kritérium viszont, hogy ha a szervezet tagsággal rendelkezik (egyesület), akkor a létesítő okiratban ki kell nyilvánítania, hogy a tevékenysége körében nyújtott közhasznú szolgáltatások mindenki számára (nem kizárólag a tagoknak) elérhetőek [Civil tv. 34.§].

A következő feltételeknek kell még teljesülnie a fentieken kívül a regisztrációhoz:

 • A magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább
  * 2 évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vett Civil tv. szerinti egyesület,
  * 2 évvel korábban bíróság által nyilvántartásba vett alapítvány, közalapítvány.
 • Belföldi székhelyű.
 • Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.
 • Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, amely a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtti 3 év valamelyikében a helyi önkormányzattól, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattól vagy a központi költségvetésből egyedi támogatásban részesült és nem tartozik az előző kategóriákba.

Az xxEGYREG nyomtatványhoz csatolandó, vagy ott megtehető nyilatkozatok:

 • Egyesület, alapítvány és közalapítvány esetén
  * Hatályos létesítő okirat hiteles elektronikus másolata.
  * Nyilatkozat a közhasznú tevékenység végzéséről.
 • Könyvtár, levéltár, múzeum, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek esetén
  * Igazolás, hogy tárgyévben vagy a megelőző 2 év valamelyikében a helyi önkormányzattól, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattól vagy a központi költségvetéstől egyedi támogatásban részesült.

Sikeres regisztráció esetén a NAV elektronikusan értesíti a szervezetet. A december 31-ei állapotnak megfelelően fogja közzétenni honlapján a következő évben SZJA 1 százalék felajánlásra jogosult civil kedvezményezettek adószámát, nevét, székhelyét.

A rendelkező évben felajánlott szja 1 százalék összeget a NAV szeptember 30-ig utalja át a civil szervezeteknek.