2020. január 1-je óta a termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás után fizetendő áfa alapja – meghatározott feltételek teljesülése esetén – csökkenthető, ha az adóalany vevő a termék vagy szolgáltatás ellenértékét nem egyenlítette ki.

Az adóalap utólag önellenőrzéssel, a behajthatatlan követelésként elszámolt ellenérték vagy részellenérték adót nem tartalmazó összegével korrigálható. Az adóalap-csökkentés feltételei és a behajthatatlan követelés fogalma 2021. január 1-jén változtak. Az alábbiakban ezen változásokat foglaljuk össze.

2021. január 1-jétől csökkenthető az adóalap akkor is, ha a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője – vagyis az adós – adószámmal nem rendelkező, nem áfaalany személy vagy szervezet, például természetes személy vagy gazdasági tevékenységet nem folytató alapítvány.
Részletek ide kattintva olvashatók.