A DAC6 Közösségi szinten elfogadott adatszolgáltatási kötelezettség, határokon átnyúló adókonstrukciókkal kapcsolatban.

Egy magyarországi adózó érintett lehet, amennyiben Magyarországon kívül a világ bármelyik másik országa (pontosabban egy ott adóilletőséggel bíró személy vagy szervezet) is érintett az adókonstrukcióban. Az adatszolgáltatás nem terjed ki valamennyi adónemre: az általános forgalmi adó, a jövedéki adó és a járulék kivételt képeznek. A DAC6 az Európai Unióban, így Magyarországon is hatályba lépett 2020. július 1-jén, vagyis az adatszolgáltatási kötelezettség kezdődátuma nem változott.

Magyar adóilletőségű adózók esetén – főszabály szerint – a címzett (vagyis aki számára adatot kell szolgáltatni) a Nemzeti Adó- és Vámhatóság (NAV), de a konstrukció sajátosságai miatt előfordulhat, hogy egy másik ország hatósága felé kell az adatokat bejelenteni. Az adatszolgáltatás pontos, magyar részletszabályait az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény július 1-jétől hatályos V/F. fejezete és 4. sz. melléklete tartalmazzák.

A mostani változás (határidő-hosszabbítás) egy Közösségi szinten meghozott döntés következménye. Amelynek oka az egész világot sújtó COVID-19 járvány, valamint az azzal járó kijárási korlátozások, gazdasági recesszió.

A magyar jogalkotó 6 extra hónapot biztosít az érintett magyarországi adózók részére.

A határidő-hosszabbítás következtében az eredetileg tervezett 2020. augusztus 31-e helyett az adatszolgáltatásra nyitva álló határidő Magyarországon 2021. február 28-a lesz. A 2018. június 25. és 2020. június 30. között időszakban létrehozott (vagy legalábbis elkezdett) határon átnyúló adózási konstrukciók esetében. Vagyis az adatszolgáltatásra kötelezett magyarországi adózóknak eddig kell adatot szolgáltatniuk a NAV számára az érintett konstrukció részleteiről.

A 2020. július 1. és 2020. december 31. közötti időszakban létrehozott (elkezdett) konstrukciók kapcsán a jelentéstételre vonatkozó 30 napos határidő 2021. január 1-jén kezdődik. Az említett dátumokkal szoros összefüggésben a NAV legkorábban 2021. április 30-ig szolgáltat adatot a többi európai hatóság számára.