Mi történik akkor, ha szüneteltetni kell a vállalkozást? Jó tudni, hogy nem kell soron kívül bevallást beadnia a szünetelő egyéni vállalkozónak.

2023. július 15. óta a tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozónak, ügyvédnek, szabadalmi ügyvivőnek, valamint közjegyzőnek nem kell soron kívül, hanem elegendő a teljes bevallási időszak végén benyújtania bevallását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).

  • A havi áfabevallónak a havi időszakot követő hónap 20-áig,
  • a negyedéves áfabevallónak a negyedéves időszakot követő hónap 20-áig,
  • az éves áfabevallónak pedig az adóévet követő év február 25-ig

kell a szüneteltetés megkezdésétől függetlenül a teljes bevallási időszakra benyújtania bevallását.

Akkor is a teljes időszakról kell a bevallást beadni, ha az adózó időközben befejezi a szüneteltetést, vagyis újra gyakorolja a tevékenységét.

Ha az adózó a korábbi szabályozás miatt már benyújtotta soron kívüli bevallását, akkor azt a NAV elfogadta. Ezeket a korábbi adattartalomnak megfelelően lehet önellenőrizni, helyesbíteni (például bevallási időszak, „S” jelölés). Ha a tevékenységét az adózó a szünetelés után folytatja, akkor az űrlapokon a bevallási időszak kezdeténél a tevékenység megkezdésnek dátumát, azaz a szüneteltetés megszűnését követő napot kell feltüntetni.

Szocho- és járulékbevallás (2358-as bevallás)

A 2358 jelű „Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociálishozzájárulásiadó- és járulékkötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékkötelezettségéről” bevallás soron kívüli benyújtása alól az egyéni vállalkozó első alkalommal a 2023. július 15. után esedékes havi és negyedéves 2358-as bevallásoknál mentesül.

Ez azt jelenti, hogy ha a biztosított egyéni vállalkozó tevékenységének szüneteltetése 2023. június 30. után kezdődik vagy fejeződik be, akkor a bevallást az e dátumot magába foglaló teljes bevallási időszakra kell benyújtani:

  • a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónak a teljes hónapra, a havi időszakot követő hónap 12-éig,
  • az átalányadózást választó egyéni vállalkozónak pedig a teljes negyedévre, a negyedéves időszakot követő hónap 12-éig.

Ha szüneteltetni kell a vállalkozást, akkor továbbra sem kell a bevallást benyújtani az adózónak, ha a tevékenység a teljes bevallási időszakban szünetel.

A 2023. június 30. után kezdődő vagy záródó szünetelés időtartamát a 2358 jelű bevallás 02-es lapján a „biztosítás szünetelése, járulékfizetés alól mentes időtartam” rovatban

  • 51 (ügyvédként tevékenységét, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként kamarai tagságát, egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti) vagy
  • 52 (állategészségügyi szolgáltató tevékenységet végző állatorvos tevékenysége szünetel)

kóddal kell jelölni.