Hogyan változik a HIPA és mire kell mindenképpen figyelni? 2023-ban új törvények vonatkoznak a helyi iparűzési adóra. A nagy változások miatt érdemes tisztában lenni, mi érint minket.

A HIPA, helyi iparűzési adó a legszélesebb körben elterjedt és alkalmazott helyi adó. Vállalkozások, vállalkozók fizetik, amelyek a telephelyük, székhelyük szerint a helyi önkormányzatnak – amennyiben van az adott településen iparűzési adó – fizetnek. Rendszerint akkor kötelező iparűzési adót fizetni, ha a vállalkozónak az adott település hatáskörében bejelentett telephelye, székhelye van és ott jövedelemszerző tevékenységet folytat.

A tavalyi évhez viszonyítva idén számos, jelentős változás lépett életbe az iparűzési adó szabályaiban.

Az iparűzési adóval kapcsolatos úgynevezett könnyítés lényege, hogy lehetőség lesz különböző bevételi sávok melletti fix összegű iparűzési adófizetésre azoknak a kisvállalkozóknak, akiknek bevétele nem haladja meg a 25 millió forintot, illetve kizárólag kiskereskedelmi tevékenységgel foglalkozó átalányadózó egyéni vállalkozó esetében a 120 millió forintot.

Hogyan alakul az iparűzési adóalap és az adó mértéke sávosan?

Bevételi határ Adóalap Fizetendő adó (2%)
12 millió Ft-ig 2,5 millió Ft 50 ezer Ft
12 és 18 millió Ft között 6 millió Ft 120 ezer Ft
18 és 25 millió Ft között
(kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózó esetén 18 és 120 millió forint között)
8,5 millió Ft 170 ezer Ft

Differenciált adóalap-meghatározás:

  • 12 millió Ft-os vállalkozói bevétel alatt: a vállalkozó székhelyére és a telephelyére jutó adóalap 2,5-2,5 millió Ft. Így a fizetendő adó: 50 ezer Ft.
  • 12 millió és 18 millió Ft közötti vállalkozói bevétel esetén: az adóalap 6-6 millió Ft. Így a fizetendő adó 120 ezer Ft.
  • 18 millió Ft-ot meghaladó, de 25 millió Ft alatti vállalkozói bevétel esetén: az adóalap 8,5-8,5 millió Ft; ide tartozik az a kisvállalkozó is, aki az SZJA-törvény szerint átalányadózó kiskereskedő, bevétele az adóévre nem több 120 millió Ft-nál. Így a fizetendő adó 170 ezer Ft.

(A bevétel szempontjából a katások esetében a katás bevétel, átalányadózók esetében pedig az szja törvény szerinti bevétel értendő.)

Az új iparűzési adó törvény sávosan differenciált adóalap meghatározása időarányosítással működik, így, ha az adóév 12 hónapnál rövidebb, úgy napi arányosítással kell meghatározni az adóalapot.

Hogyan történik a bejelentkezés az egyszerűsített iparűzési adó alá?

A 2023. év folyamán kezdők számára is van lehetőség 2023-ra ezt az egyszerűsített iparűzési adó-megállapítási módszert választani. Ekkor a 2024-ben benyújtandó, az első évre szóló iparűzési adóbevalláson jelölhetik.
Amennyiben év közben az egyszerűsített iparűzési adómegállapítást választó kisvállalkozó telephelyet nyit, vagy székhelyét áthelyezi, úgy az egyszerűsített adóalap megállapítás választását a Bejelentkezés, Változás-bejelentő nyomtatványon teheti meg.

Érdemes figyelni rá, hogy az egyszerűsített iparűzési adó módszere csak a teljes adóévre választható. Addig van érvényben, amíg a kisvállalkozó azt vissza nem vonja. A bejelentést abban az évben, május 31-ig kell megtenni, amelyben az egyszerűsített módszert elsőnek alkalmazni kívánja valaki. Ez a szándék az előző évre beadandó iparűzési adóbevallásban is jelölhető. Ha valaki már a 2023-as év során ezzel a HIPA adómegállapítással kíván élni, akkor azt a 2022-re vonatkozó iparűzési adóbevallásban jelölheti. (Határidő: 2023. május 31.)

Fontos kiemelni, hogy ha az adott vállalkozó az egyszerűsített adóalap meghatározása mellett dönt, akkor székhelyén, illetve valamennyi telephelyén is ezt az adóalap-megállapítást kell alkalmaznia. Továbbá külön-külön jelezni kell az önkormányzatok felé ezt a döntést.

Adófizetési és bevallási kötelezettség részletei

Ha egy kisvállalkozó az egyszerűsített iparűzési adómegállapítást választja, akkor évente egyszer az adott év május 31. napjáig kell megfizetnie a rá vonatkozó sáv alapján az iparűzési adóelőleget.

Bevallás benyújtására alapesetben nem lesz szükség, azonban az alábbi esetekben bevallási kötelezettséggel is számolhat a vállalkozó:

  • Az egyéni vállalkozását szüneteltette, megszüntette.
  • A telephelyét megszüntette.
  • A székhelyét áthelyezte.
  • Ha adóalap-sávot vált.

Katásokat érintő tudnivalók

Az új katás adóalanyok is jogosultak az iparűzési adó egyszerűsített adóalapra vonatkozó tételes rendszerét választani, bevételük nagyságától függően. A 2022-es évről 2023. január 15-ig csak akkor kell iparűzési adóbevallást benyújtaniuk, ha valamilyen kedvezményt vesznek igénybe, vagy ha az adóévben valamilyen okból kifolyólag szünetelt a vállalkozásuk.

Fontos kiemelni, hogy annak az „új” katát választó egyéni vállalkozónak, aki korábban a tételes (fix) iparűzési adó hatálya alá bejelentkezett, nincs további teendője. Ebben az esetben 2023. január 1-jétől automatikusan az egyszerűsített iparűzési adó megállapítás hatálya alá kerül a katás egyéni vállalkozó.

Amennyiben a katás kisvállalkozó saját döntése alapján nem szeretné az egyszerűsített HIPA adómegállapítást alkalmazni, akkor 2023. május 31-ig köteles bejelenteni azt az adóhatósághoz.

A törvény azt vélelmezi, hogy ha egy KATA-adózó nem tesz ellentétes tartalmú bejelentést, akkor az iparűzési adó alapját 2023. január 1-jétől az új egyszerűsített adóalap-megállapítással állapítja meg.

Ebben az esetben a bevallás benyújtására nem kötelezett KATA adózó mentesül minden adminisztrációs kötelezettség alól.

Ha a KATA adózó 2023. január 1-jétől nem kíván az új módszer szerint adózni, akkor az erre irányuló döntését 2023. május 31-ig köteles – a bevallási vagy a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon – bejelenteni az adóhatósághoz. A bejelentéssel egyidejűleg a 2023. január 1. és a 2024. június 30. közötti előlegfizetési időszakra 75 ezer forint adóelőleget is be kell vallania, amelyet két részletben kell megfizetnie: 2023. május 31-ei esedékességgel 50 ezer forintot és 2024. március 18-ai esedékességgel 25 ezer forintot.