A felnőttképzésben tanulók számára 2021. május 31-től állnak rendelkezésre az államilag támogatott, kedvezményes Képzési Hitel megoldásai.

A Kormány az elmúlt években stratégiai célként tűzte ki a szak- és felnőttképzés gyökeres átalakítását. Tette mindezt a hatékonyabb és versenyképesebb szakmai oktatás elősegítése érdekében. Ezen átalakítás érintette az OKJ rendszer felváltását, a szak- és felnőttképzők működésének újragondolását, és a képzésben részt venni kívánó fiatalok és felnőttek képzési díjjal összefüggő finanszírozásának támogatását. Ez utóbbiakkal összefüggő kormányzati intézkedések egyike volt a Képzés Hitel bevezetése.

A Képzési Hitel célja az, hogy a nonprofit elven működő Diákhitel Központ Zrt. útján forrás-, illetve kamattámogatott hitelt bocsásson azon tanulók és képzésben részt vevők rendelkezésére, akik számára ezen finanszírozás nélkül a képzésben való részvétel anyagilag nem lenne biztosított. A képzési hitelrendszer alanyai a külön jogszabályban meghatározott hiteligénylési feltételeknek megfelelő hitelfelvevő, a hitelt nyújtó Diákhitel Központ Zrt., és nem utolsó sorban a szak- és felnőttképzők, akik a hiteligénylők képzését folytatják.

A szabad felhasználású, kedvezményes kamatozású Képzési Hitel1 és a kizárólag a képzési díjak megfizetésére felhasználható. A kamatmentes Képzési Hitel2 hitelekkel kapcsolatban a jogszabályok néhány feladat tekintetében a felnőttképzők együttműködési kötelezettségét határozzák meg.

A Diákhitel Központ és a felnőttképzők közötti együttműködés szükségessé teszi, hogy a felnőttképzők nyilatkozati formában vegyenek tudomást a képzési hitelekkel kapcsolatos fenti feladataikról. Illetve kötelezettségeikről. A felnőttképző részéről aláírandó Nyilatkozat innen egy kattintással tölthető le. A Nyilatkozat megtételének lehetséges formáiról jelen tájékoztató végén olvashat.

A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (Rendelet) 23/B. §-ában foglaltak alapján a képzési hitel igénybevételének egyik feltétele az, hogy a hitelfelvevő tanulói, illetve felnőttképzési jogviszonnyal rendelkezzen. A Diákhitel Központ e feltétel meglétét szakképzések esetében a SZIR-ben, felnőttképzések esetében a FAR-ban nyilvántartott képzési adatok alapján ellenőrzi. Az adatokat az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvényben meghatározottak szerint a képző intézmények adatszolgáltatása alapján az NSZFH kezeli. Amely adatokat a Diákhitel Központ a hiteligénylő vonatkozásában elektronikus adatcsere útján jogosult átvenni.