2022. május 21-től engedélykötelessé válnak a kishaszongépjárműves árufuvarozók!

Az idei év májusa a jogharmonizáció jegyében zajlik. Az európai jogszabályoknak, azon belül a mobilitási csomag rendelkezéseinek való megfelelés jegyében 2022. május 21-től Magyarországon is már csak szakhatósági engedéllyel tevékenykedhetnek a kishaszongépjárműves árufuvarozók. Pontosabban azok, akik 2,5 t legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó kistehergépjárművel díj ellenében belföldi vagy nemzetközi fuvarozási szolgáltatást végeznek.

Ennek értelmében a korábbi 3,5 tonnás engedélykötelezettségi határ 2,5 tonnára csökken.

A kisáruszállító fuvarozók engedélykötelezettségének hazai jogi szabályozása 2021. december 27-én született, amikor kihirdették a Magyar Közlöny 242. számában a 791/2021-es módosító rendeletet. Ez módosítja a 261/2011. (XII. 7.) kormányrendeletet, mert a 2,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási tevékenységet közúti árutovábbítási engedély meglétéhez köti.

A változás 2022. május 21-étől hatályos és nem vonatkozik a saját árujukat szállító vállalkozásokra, csak azokra, akik fuvardíj ellenében közlekedési szolgáltatóként vannak jelen a piacon.

Az engedély nem a gépjárművezetés személyi okmányainak kategóriájába tartozik. Ez a tevékenységi engedély a fuvarozási szolgáltatás „iparengedélyének” vagy szakhatósági engedélynek nevezhető. Nem személyhez, nem járműhöz, hanem a vállalkozás egészéhez kötődik, azaz feljogosítja a vállalkozást, hogy díj ellenében közúti közlekedési szolgáltatást végezzen. Az árutovábbítási engedélyre minden, díj ellenében tevékenységet végző vállalkozásnak szüksége van. Főoldalát a vállalkozás székhelyén kell tárolni. Mellékleteit, a rendszámos engedélykivonatokat pedig mindig az adott rendszámhoz tartozó fuvareszköz fedélzeten kell tartani. Ezek meglétét és érvényességét akár a közlekedési hatóság, akár a rendőrség vagy annak társhatóságai is ellenőrizhetik. A tevékenységi engedély nélkül díj ellenében fuvarfeladatot végző vállalkozások igen magas, 800 ezer forintos bírságra számíthatnak.

A magyar államhatáron túl az uniós tagállamokba átlépő nemzetközi fuvarfeladat végzéséhez a belföldin túl közösségi árutovábbítási engedély is szükséges. Mivel európai szabályozásról van szó, az EU tagállamainak útjain a magyar fuvarozóktól az uniós hatóságok ugyanúgy elkérhetik ellenőrzésre a közösségi engedélyt, mint hazánkban egy külföldi fuvarozótól a magyar rendőrség.