Az orosz-ukrán háború lehetővé teszi, hogy az üzleti kockázatok csökkentése érdekében módosíthatóak legyenek az építési beruházási közbeszerzési eljárások és szerződések.

Mindezt az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és a Közbeszerzési Hatóság (KH) tudatta közös közleményében. Az ajánlás célja, hogy a háború kitörése előtt elindult közbeszerzések esetében vagy közbeszerzési eljárásoknál, a vis maior helyzetben, olyan jogszerű megoldásokat vázoljon fel, amelyekkel az ajánlatkérők és a szerződést kötő felek élhetnek.

Az építésgazdaság területén példaként az építőanyagár- emelkedést, az akadozó alapanyag-beszerzést, a termelés-kivitelezés lelassulását, a szállítási nehézségeket, az üzemanyagár drágulását említették. Az ajánlás értelmében a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásoknál az eredmény kihirdetését megelőzően az ajánlatkérő módosíthatja a felhívást, azon belül például az ajánlattételi, részvételi határidőt is. A módosítások azonban nem eredményezhetnek olyan mértékű változtatást, amely az érdekelt gazdasági szereplők részvételi szándékát befolyásolhatták volna.

Ha belátható időn belül nincs remény megfelelő ajánlattételre, akkor az eljárás visszavonása lehet megoldás.

Az ajánlattételi, részvételi határidő lejártát követően is lehetősége van az ajánlatkérőnek visszalépnie az eljárástól, amennyiben a határidő után történt, előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes. A folyamatban lévő közbeszerzési eljárások esetében, ahol az eredményt már kihirdették, de a szerződést még nem kötötték meg, mind az ajánlatkérő, mind az ajánlattevő mentesülhet a szerződéskötési kötelezettség alól. Ennek feltétele mindkét fél részéről például, hogy előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes.

A már megkötött szerződést az építőanyagárak vagy szállítási költségek növekedése miatt módosítani lehet, építési beruházásnál a módosítást követően a szerződés ellenértékének a növekedése nem érheti el a 15 százalékot.

Egy megkötött szerződés módosításában akkor emelhető az ellenérték az eredeti szerződéses érték 50 százalékáig, ha az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre azokat a körülményeket, amelyek a szerződésmódosítást szükségessé tették.

De önmagában az orosz-ukrán háború ténye ebben az esetben sem elegendő hivatkozási alap a közbeszerzések, a szerződés módosításához. Minden esetben az adott kötelezettség teljesítését ellehetetlenítő, előre nem látható körülmények fennállását és az azok közötti okozati összefüggést igazolni és dokumentálni kell.