A közvetített szolgáltatás mindig háromszereplős ügylet.

 

A hipa szempontjából közvetített szolgáltatás, ha „az adóalany által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel (a megrendelővel) írásban kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatást számláz, azaz ennek értéke. Közvetített szolgáltatás esetében az adóalany vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak. A számlából a közvetítés ténye, egyértelműen ki kell derüljön, de a szolgáltatás nem feltétlenül változatlan áron kell történjen.

A közvetített szolgáltatások meg kell feleljenek tartalmi és formai követelményeknek is. Ezek a kritériumok egyenértékűek, és ha csak egy feltétel is nem teljesül, az kizárja az adóalap-csökkentést. Mindig meg kell valósulnia a közvetítésnek. Nem jöhet létre közvetített szolgáltatás, ha az adóalany csak összehozza a feleket.

 

A közvetített szolgáltatásnak önálló, jól elkülöníthető szolgáltatásnak kell lennie.

 

A szolgáltatást változatlan formában kell továbbítani, azaz az adózó által nyújtott és igénybe vett szolgáltatásnak azonosnak kell lennie, mindemellett a közvetített szolgáltatásnak felismerhetőnek és beazonosíthatónak kell maradnia.

Fontos az írásos szerződés a szolgáltatást nyújtó és az adóalany, valamint az adóalany és megrendelője között, aminek magába kell foglalnia a közvetítés lehetőségét. Pontosan meg kell határozni, hogy mely szolgáltatás kerül változatlan formában továbbértékesítésre.

Érdemes a számla megjegyzésében is feltüntetni az alábbi szöveget, így partnernek is egyértelműen jelezhető a tény, hogy „A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.” De ki kell emelni, hogy a feltüntetés még nem felel meg az elvárásoknak, csak akkor, ha valaki egy az egyben egy közvetített szolgáltatást számláz tovább. A saját és a közvetített szolgáltatásokat külön kell kimutatnia a számlán, és szolgáltatásonként kell jelezni, hogy melyik a közvetített.

Szükséges az analitikus nyilvántartás vezetése is, amely alapján a bejövő és kimenő számlák, valamint az azt alátámasztó szerződés egymáshoz. A közvetített szolgáltatásról szóló bejövő számlák kelte nem lehet későbbi, mint a kimenő számlák.