Idén kevesebb hétköznapra eső munkaszüneti nappal számolhatnak a munkavállalók.

A két négynapos hétvégéért cserébe két szombati nap munkanap lesz. Mert a munkaszüneti napok nem pihenőnapok, hanem olyan munkanapok, amikor főszabály szerint a dolgozóknak nem kell munkát végezniük. A munkaszüneti napok dátumát a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdése határozza meg. Így ezek a napok a következők: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.

A munkaszüneti napokon a rendes munkaidő beosztására csak kivételesen kerülhet sor. A törvény 102. § (2) bekezdése értelmében munkaszüneti napon rendes munkaidőben történő munkavégzésre az a munkavállaló osztható be, aki

  • a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben dolgozik,
  • idényjellegű vagy
  • megszakítás nélküli tevékenység keretében dolgozik,
  • társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás jellegéből eredően – e napon szükséges munkát végez vagy
  • külföldön történő munkavégzés során foglalkoztatott munkavállalónak minősül.

Munkaszüneti napon rendkívüli munkaidő is elrendelhető, de csak akkor, ha a munkavállaló e napon is foglalkoztatható vagy baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében erre szükség van [108. § (2) bekezdés].

A miniszter minden évben rendeletben hirdeti ki az adott évre vonatkozó munkaszüneti napok körüli munkarendet.

A munkaszüneti napok alakulásának függvényében a miniszter dönthet úgy, hogy egyes munkanapokat áthelyez (idén március 14-e, hétfő pihenőnap, de március 26-án, szombaton dolgozni kell), fontos azonban, hogy a vasárnap nem nyilvánítható munkanappá. Az adott évre irányadó rendelet szabályainak betartása az általános munkarendet alkalmazó munkáltatóknál kötelező. Tehát, azok a munkavállalók, akik nem hétköznapra vannak beosztva munkavégzésre, a rendelettől eltérő munkarendben is foglalkoztathatóak. Megjegyzendő, hogy ha a munkáltató működése miatt a munkanap megszakítás nélküli 24 óra, akkor ez irányadó a heti pihenő- vagy a munkaszüneti nap meghatározása tekintetében is, azzal, hogy a hét és huszonkét óra közötti tartamot heti pihenő- vagy a munkaszüneti napnak kell tekinteni [87. § (2) bekezdés].

A 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarend a következőképpen alakul:

január 1. szombat munkaszüneti nap
március 14. hétfő pihenőnap
március 15. kedd munkaszüneti nap
március 26. szombat áthelyezett munkanap
április 15. péntek munkaszüneti nap
április 18. hétfő munkaszüneti nap
május 1. vasárnap munkaszüneti nap
június 6. hétfő munkaszüneti nap
augusztus 20. szombat munkaszüneti nap
október 15. szombat áthelyezett munkanap
október 23. vasárnap munkaszüneti nap
október 31. hétfő pihenőnap
november 1. kedd munkaszüneti nap
december 25. vasárnap munkaszüneti nap
december 26. hétfő munkaszüneti nap

2022-ben a munkavállalók és a munkáltatók 3 négynapos és 3 háromnapos hosszúhétvégével számolhatnak, emellett pedig két szombati nap lesz munkanap az idén.