2022. augusztus 1-jétől új fogalmat vezettek be a magyar cégjogba, ez az online alapított cég.

Ennek a változásnak a hátterében egy uniós irányelv van, amely alapján minden EU-tagállamnak lehetővé kell tennie, hogy kizárólag online módon, személyes megjelenés és papíros iratok nélkül is céget alapíthasson bárki. Tehát Isten hozott online alapított cég! De ez az irányelv előírja azt is, hogy az íly módon alapított cégek bejegyzési kérelmét az illetékes hatóságok rövidebb határidő bírálják el.

Magyarország 2007-ben vezette be az elektronikus cégeljárást, azóta jogszabályi lehetőség, hogy kizárólag elektronikusan aláírt okiratok alapján történjen meg egy cég bejegyzése. Az új szabályozással most az ügyvéd előtti azonosítás is online módon történik. Illetve a cégbejegyzéshez eljárási kedvezmények (rövidebb határidők) kapcsolódnak és a teljes folyamat papírmentesen, digitális térben zajlik.

Ez előny azokon a településeken élők számára, ahol nincs ügyvédi iroda, hiszen az interneten keresztüli cégalapításhoz szükséges minden ügyet el lehet intézni. A legegyszerűbb megoldás az elektronikus aláíró tanúsítvány igénylése. Ennek segítségével bárhol és bármikor, akár mobiltelefonon is tudunk majd e-aláírni. Így az új cégünk alapító okiratát is hitelesíthetjük.

Online alapított cég: Kft. alapítás online a Cégtörvény új 9/G. paragrafusa alapján

  1. A cégalapításhoz szükséges dokumentumok aláíróinak rendelkeznie kell elektronikus aláírási képességgel, így nem szükséges az eljáró ügyvédnél személyesen megjelenni.
  2. Az alapítókat az eljáró ügyvéd online azonosítja (cégalapításkor az alapítók személyazonosságát az eljáró ügyvéd ellenőrizni köteles a pénzmosás megakadályozása érdekében). De ez történhet Skype-on vagy Zoom-on.
  3. A cégbejegyzési kérelemhez csatolt összes irat eleve elektronikus formában jön létre, ezeket minősített elektronikus aláírással láthatják el a felek, nem kell nyomtatni semmit.
  4. A Kft. jegyzett tőkéje kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulásból állhat.
  5. Gyorsított eljárás indul a cégbíróságnál.

Ha az online alapított cég esetében a fenti feltételek teljesülnek és a cégalapítási kérelem benyújtásakor erről az ügyvéd nyilatkozik akkor:

  1. Ha a cégbíróság a kérelmet valamilyen formai hiba miatt hiánypótlás nélkül elutasítaná, normál esetben 3 munkanapon belül küld értesítést az eljáró ügyvédnek. Az online alapított cég esetén ezt a végzést a cégbíróság már a kérelem beérkezését követő munkanapon kiadja.
  2. A hiánypótlásra felhívó végzéseket a cégbíróság normál esetben 8 munkanapon belül adja ki. Online alapított cég esetén legkésőbb már a kérelem beérkezését követő 5. munkanapon.
  3. Az általános elbírálási határidő (ami alatt be kell jegyezni a céget, ha nincs hiánypótlás vagy azonnali elutasítás) pedig 15 munkanapról 10 munkanapra csökken online alapított cégek esetén.