2024. január 1-jétől a startup vállalkozások élete és működése sokkal könnyebb.

A jó hír, hogy ettől az évtől ezek a cégek adómentesen adhatnak részesedést munkavállalóiknak és vezető tisztségviselőiknek. Mivel egy startup vállalkozás sikerességében jelentősége van a vezetők és a munkavállalók hosszútávú elkötelezettségének, ezért az ilyen cégeknél gyakori, hogy a kulcsszerepet betöltő személyek tulajdonrészhez jutnak. Ez 2023-ig adózási szempontból rendkívül körülményes és drága volt. Hiszen a részesedéshez jutónak, a tulajdonrész piaci értékét munkaviszonyból származó jövedelemként kellett leadóznia. Így az adózási hátrányok miatt nagyon kevesen választották ezt motivációs eszközt.

Januártól megszűnt az adózási akadály. Az ilyen cégek munkavállalói, vezető tisztségviselői most már adómentesen szerezhetnek részesedést. Az adómentesség vonatkozik az opciókra is. Adómentes lesz az olyan vételi jog gyakorlásán keresztül megvalósuló részesedésszerzés, amelynél a munkavállaló vagy a vezető tisztségviselő akkor kapott vételi jogot, amikor a cég megfelelt az induló vállalkozás fogalmának.

Az új szabályozás induló vállalkozásnak tekinti azt a legfeljebb 5 éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett mikro- és kisvállalkozást, amely még nem osztott nyereséget. Illetve, amely nem egyesülés vagy szétválás útján jött létre. Ez nagyban segíti a működés korai fázisát.

Az adómentesség feltétele az is, hogy a munkavállaló vagy a vezető tisztségviselő a részesedés megszerzését követően legalább 3 évig a startup vállalkozás tulajdonosa maradjon. Ez a szabály opció biztosítása esetén úgy értelmezendő, hogy az opció megnyílása és az ebből szerzett részesedés értékesítése között legalább három évnek kell eltelnie.

Mindaddig, amíg a munkavállaló a megszerzett részesedését el nem adja, nem merül fel adófizetési kötelezettsége. Ráadásul, ha már egyszer tulajdonos lett, jövedelmének egy részét osztalékként, pusztán 15%-os adóteher mellett tudja felvenni. Mi van akkor, ha a magánszemély a részesedését eladja? Az értékesítésből befolyó teljes vételár (csökkentve azzal az értékkel, amit a részesedés megszerzésére fordított) tőkejövedelemként adózik. Ez lényegesen kedvezőbb a munkabér adó- és járulékterheinél.