A veszélyhelyzet ideje alatt igénybe vehető szakképzési hozzájárulás-fizetési kedvezményről szóló 22/2021. (I. 28.) Kormányrendelet alapján 2021. január 1-jétől változott a szakképzési hozzájárulás alanyainak köre és a hozzájárulás alapja is.

A módosítás érinti többek között a béren kívüli juttatásokat is: már a januári SZÉP-kártya-támogatás után sem kell a szakképzési hozzájárulást megfizetni.

Szakképzési hozzájárulásra kötelezett:

 • a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet az egyéni vállalkozó kivételével,
 • a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozó és a belföldön vállalkozási tevékenységet folytató külföldi adóügyi illetőségű személy,
 • ha belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, vagy üzletvezetésének helye belföld.

A hozzájárulás alapjának változása:

Az Szkt[3]. 106. § (1) bekezdése szerint „A szakképzési hozzájárulás alapja a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja.”

Ettől eltérően 2021. január 1-jétől nem képezi a szakképzési hozzájárulás alapját:

 • a Szocho tv[4]. 1. § (4) bekezdése szerinti béren kívüli juttatások [Szja tv. 71. §],
 • béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §]Szja tv. szerint adóalapként meghatározott összege,
 • kamatkedvezményből származó jövedelem [Szja tv. 72. §], valamint
 • a Szocho tv. 1. § (5) bekezdésében meghatározott jövedelem, azaz
 • a kamatkedvezményből származó jövedelem [Szja tv. 72. §]
 • a vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §],
 • az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §],
 • az osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §],
 • az árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §],
 • az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelme.

Ezek alapján már a januárban béren kívüli juttatásként adott SZÉP-kártya-támogatás után.