• Számlázó programok használatára vonatkozó bejelentési kötelezettség

  1 Oct 2014 | Blog

 • Számlázó programok használatára vonatkozó bejelentési kötelezettségSzámlázó programok használatára vonatkozó bejelentési kötelezettséget a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet tartalmazza, aminek lényege, hogy a 2014. július 1-jétől hatályos rendelkezés alapján annak a vállalkozásnak, aki számlázó programot használ, november 15-ig bejelentési kötelezettsége van.

  A 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett, ebben az időpontban még használatban levő programok és az eddig az időpontig használatba vett saját fejlesztésű programokra vonatkozó adatok bejelentési kötelezettsége 2014. november 15. A 2014. október 1-je után megvásárolt, használatba vett programok bejelentési határideje a vásárlástól, illetve a használatba vételtől számított 30 nap.

  A rendelet eltérő bejelentési kötelezettséget ír elő hagyományos számlázó program (olyan program, amit a számítógépre kell telepíteni) felhasználói és az online számlázó program (olyan program, amely interneten keresztül érhető el) felhasználói számára.

  A hagyományos számlázó program esetén a következő adatokat kell bejelenteni

  • a használt számlázó program neve,
  • a program fejlesztőjének neve, adószáma (nem biztos, hogy van),
  • a program értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét és adószámát,
  • a program beszerzésének időpontja,
  • a program rendeltetésszerű használatba vételének időpontját.

  Online számlázó program esetén az alábbi adatokat kell bejelenteni:

  • az online számlázó rendszer nevét és elérhetőség,
  • az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát,
  • az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját.

  Abban az esetben szintén bejelentési kötelezettség terheli a céget, ha egy programot kivonunk a használatból.

  Amennyiben 2014. október 1-je és 2014. október 15-e közötti időszakban vonjuk ki a használatból a számlázó programot, a bejelentési kötelezettségnek 2014. november 15-ig kell eleget tennünk. Későbbi időpontban használatból kivont számlázó program esetében 30 nap áll rendelkezésünkre a bejelentésre.

  A számlázó programokkal szembeni követelmények nem változtak, ezeket a 23/2014 (VI.30) NGM rendelet 8. §-a tartalmazza.

  8. § (1) A számlázó programmal szemben követelmény, hogy:
  a) a számlázó program – a (2)-(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozást biztosítson, és
  b) a számlázó programot a 11. § szerint bejelentsék.
  (2) A számlázó programnak az adóalany nem magyarországi adószámán történő számla kibocsátásához a belfölditől elkülönített sorszámtartományt kell biztosítania.
  (3) A sorszámozás folyamatossága nem sérül, ha
  a) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok belső, egymás közötti kapcsolataiban a számlának nem minősülő egyéb számviteli bizonylat kibocsátása, és
  b) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok külső, harmadik személlyel szembeni kapcsolataiban a számla kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik.
  (4) A sorszámozás folyamatossága nem sérül akkor sem, ha a számla, az Áfa tv. 165. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, valamint egyéb, az Áfa tv. tárgyi hatálya alá nem tartozó ügyletről kibocsátott számviteli bizonylat kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik.
  (5) Abban az esetben, ha a program egyaránt alkalmas számla és nyugta előállítására, számla és nyugta kibocsátása elkülönített sorszámtartományon is történhet.

   

   A tájékoztatás nem minősül számviteli, jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.