Azt már mindenki tudja, hogy 2022. január 1-jétől a hatályos rendelkezések szerint megváltoztak a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) támogatásra és a kártya felhasználására vonatkozó szabályok.

A legfontosabb változás, hogy a tavalyi emelt keretösszegek szocho-mentessége megszűnt. De bővült a kártya-alszámlákon lévő összegek elköltési lehetősége.

A SZÉP-kártya egyes alszámláira az adóévben béren kívüli juttatásként adható támogatás összege 2022. január 1-jétől:

 • a szálláshely alszámlára kormányrendelet szerinti szálláshely-szolgáltatásra felhasználható legfeljebb évi 225 ezer forint,
 • a vendéglátás alszámlára melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) kormányrendelet szerinti étkezési szolgáltatásra és a kereskedő által 2022. február 1. és 2022. május 31. között értékesített élelmiszer vásárlására felhasználható legfeljebb évi 150 ezer forint,
 • a szabadidő alszámlára a kormányrendelet szerinti szabadidő-eltöltésre, rekreációra, egészségmegőrzésre felhasználható legfeljebb évi 75 ezer forint.

Az alszámlákra utalt együttes összegnek az éves rekreációs keretösszeget meg nem haladó része minősül béren kívüli juttatásnak, ami minden munkáltató esetében egységesen 450 ezer forint lehet [Szja törvény 70. § (8) bekezdés].

A SZÉP-kártya támogatás béren kívüli juttatásnak minősülő összege után a munkáltatónak 15 százalék szja-t és 13 százalék szochót kell fizetnie.

Az alszámlákra történt utalások béren kívüli juttatásnak minősülő összegeit meghaladó rész, valamint azok együttes összegének a rekreációs keretet meghaladó része egyes meghatározott juttatás, amely után a munkáltatónak 1,18 x (15 százalék szja+13 százalék szocho) közterhet kell fizetnie.

Ha a munkavállaló munkaviszonya év közben jön létre vagy szűnik meg, akkor az alszámlákra történt utalásoknak a béren kívüli juttatásnak minősülő összegeit nem kell arányosítani. A rekreációs keretet viszont a munkáltatónál az adóévben juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányosítani kell (kivéve az elhalálozás esetét).

Fontos, hogy nyilatkoztatni kell a munkavállalót, történt-e az adóévben korábban vagy egyidejűleg más munkáltató által valamelyik alszámlájára utalás, amely az adott alszámla keretbe beszámít.

Mindezeket figyelembe véve a SZÉP-kártyára utalt támogatás adókötelezettségét az utalás hónapja kötelezettségeként kell megállapítani, bevallani és megfizetni. Az egyes alszámlákon lévő összeget 2022. december 31-éig a szolgáltató az elfogadói szerződésétől eltérően az eredeti alszámlánál meghatározott tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás ellenértékének megfizetésére egy másik alszámlán lévő egyenleget is elfogadhatja, valamint a kártyabirtokos az egyes alszámlákon lévő pénzeszközt másik alszámlánál meghatározott szolgáltatás ellenértékének megfizetésére is – ide nem értve a szolgáltatás közvetítését – felhasználhatja [76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 22. §; 784/2021. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. §].

A SZÉP-kártya 2022. február 1. és 2022. május 31. között élelmiszer vásárlására is használható.

Élelmiszernek minősül a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2021. október 12-i (EU) 2021/1832 bizottsági végrehajtási rendelet 1. melléklete szerinti

 • I–IV. áruosztályba tartozó termékek, ide nem értve az alkoholtartalmú folyadékokat, valamint a dohány és feldolgozott dohánypótló termékeket, továbbá
 • V. áruosztályba tartozó termékek közül a só;

Kereskedőnek minősül az a gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő vagy családi gazdaság, amelynek fő tevékenysége

 • 4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
 • 4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 4.
 • 4722 Hús-, húskészítmény kiskereskedelme
 • 4723 Hal kiskereskedelme
 • 4724 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
 • 4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
 • 4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme.

Ha a kereskedő mindegyik kártyakibocsátó SZÉP-kártyáját el szeretné fogadni, akkor mindegyikkel (OTP, MKB, K&H) külön-külön is szerződést kell kötnie.