Az új számlázási szabályok, azaz a változás az időszakos elszámolású ügyleteket érinti úgy, hogy a teljesítés időpontja az elszámolási időszak utolsó napja lesz, ami a jelenleg a fizetési határidő.

Az új teljesítési időpont alkalmazását csak azoknál az ügyleteknél kell alkalmazni, ahol:

  • a teljes elszámolási időszak,
  • a fizetési határidő 2014. december 31-e utánra esik.

Az új teljesítési időpont alkalmazásakor két lényeges tényállásnak kell megfelelni:

  • az adott időszakban ténylegesen teljesített és elszámolt teljesítésektől függ az ellenérték, vagy
  • az ellenértéket – a tényleges teljesítéstől függetlenül – meghatározott időszakra állapítják meg.

Kivételek

Az alábbi esetekben a törvény változása ellenére a teljesítési idő marad a régi, vagyis a teljesítés időpontja a fizetési határidő napja:
Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződés alapján teljesített ügyletek (áram, gáz). A szolgáltatót minden esetben szerződéskötési kötelezettség terheli, valamint a felhasználó a díjat havonta utólag köteles megfizetni. A közszolgáltatási díjak továbbszámlázása ugyanígy történik abban az esetben, ha önálló tételként számlázzuk tovább. Abban az esetben, ha mellékszolgáltatásként számlázzuk a főszolgáltatás teljesítési időpontja lép életbe. Telekommunikációs szolgáltatás, telekommunikációs hálózat felhasználásával teljesített szolgáltatás, ha az alapszolgáltatással együtt kerül elszámolásra.

A 2014. március 15.-én hatályba lépett új Ptk. rendelkezése alapján a közszolgáltatási szerződés (256. §):
1. Közszolgáltatási szerződés alapján a szolgáltató általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására, a felhasználói díj fizetésére köteles.
2. A szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség terheli.
3. A felhasználó a díjat havonta, utólag köteles megfizetni.

Az áfa szempontjából szakszerűen megírt korábbi szerződéseket nem szükséges az új rendelkezés miatt módosítani.

Elegendő a számlázási gyakorlaton változtatni, és a teljesítés időpontját nem a fizetési határidőben meghatározni és a partner figyelmét felhívni a változásra.
Finanszírozási problémát okozhat az új szabály azon szolgáltatók esetén, akik az ellenértéket több hónap késedelemmel kapják kézhez. Eddig az adót akkor kellett fizetni, amikor az ellenértéket megkapták, a változás következtében viszont jóval korábban – sok esetben még a vételár sem folyik be – keletkezik az adófizetési kötelezettség. Ezen vállalkozásoknak forrást kell biztosítaniuk a korábban esedékes adókötelezettségre. A forrás problémák elkerülése érdekében célszerű az elszámolási időszak tartalmát kissé módosítani. Megoldás lehet a fizetési határidő megváltoztatása is.

Problémát jelenthet az olyan típusú szerződéses megállapodás, amikor a felek az adott havi díjat például a tárgyhónap 5.-ig kérik pénzügyileg teljesíteni. Ebben az esetben 2015. január 1-től a helyes számázás tekintetében eltérőek a szakmai vélemények. Mivel az előlegről helyesen csak az ellenérték beérkezését követően készíthető el a számla, ezért ezekben az esetekben díjbekérőt kell alkalmazni.

A tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak, amennyiben további kérdése lenne, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.