A Magyar Közlönyben benne van, hogy a 15 százalékos személyi jövedelemadó mellett a jövőben 13 százalékos szociális hozzájárulási adót (szocho) is fizetni kell több, a lakossági körbe tartozó megtakarítási forma kamatjövedelme után.

Július 1-jén lép hatályba az a rendelet, aminek értelmében 13 százalékos szochót kell a következő megtakarítások kamatjövedelme után fizetni:

 • bármely hitelintézeti betét (takarékbetét), fizetési számla után a hatálybalépést követően keletkező kamatjövedelemre;
 • lekötött betét esetében a 2023. június 30. napja után lekötött betét kamatára;
 • a rendelet hatálybalépésétől megszerzett értékpapír kamatára, hozamára;
 • nyereménybetét, tárgynyeremény után szerzett kamatjövedelem esetén a magánszemélyt teljes egészében az e rendelet hatálybalépését követő időszak kamatjövedelmeként megillető vagyoni értékre;
 • a rendelet hatálybalépésétől kötött biztosítási szerződés biztosítói teljesítésére;
 • a rendelet hatálybalépésétől nyújtott tagi kölcsön kamatára;
 • foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagját az ott említett jövedelemnek a teljesített feltételes jogszerzési időtartamnak az e rendelet hatálybalépését követő időszakkal arányos részére.

Az adó megfizetése alól csak az ingatlanalapok befektetési jegyei és az állampapírok mentesülnek. A kormány rendelet átmenetileg fizetendő szociális hozzájárulási adóról beszél:

2023. július 1-én hatályba lép a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 205/2023. (V. 31.) Korm. rendelet („Rendelet”), melynek értelmében az állampolgároknak a személyi jövedelemadó köteles kamatjövedelmeik után – az ingatlanalap befektetési jegyéből származó kamatjövedelem kivételével – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg szociális hozzájárulási adót (a továbbiakban: „szocho”) kell fizetniük.

Az átmenetiség szerint a Rendelet alá eső kamatjövedelmekre „felmenő rendszerben”, azaz főszabály szerint 2023. július 1-től követően lesz irányadó a szocho fizetési kötelezettség. Ez az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktus miatt elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, átmeneti jelleggel fogja terhelni a lakosságot. A tájékoztatás szerint a szabályozás célja az volt, hogy a Kormány fokozza a lakosság állampapírok iránti keresletét.

Az intézkedés folytán a befektetők nem veszítik el a megtakarításaikat, a kiterjesztett szocho ugyanis a megtakarításokon elért kamatjövedelmekre terjed ki. A befektetett pénzösszegek, megtakarítások tőkeösszege után tehát nem kell szocho-t fizetni, csak az azon realizált kamat után kell az adót fizetni bizonyos esetekben.

Milyen esetekben nem kell szocho-t fizetni a befektetések után?

 • A kiterjesztett szocho fizetési kötelezettség egyáltalán nem vonatkozik a 2023. július 1-je előtt lekötött betétekre, illetve megvásárolt értékpapírokra. Így a lakosság jelenleg meglévő megtakarításait illetve azok kamatát sem érinti.
 • Emellett mentesek a szocho fizetési kötelezettség alól azon befektetésekből, illetve megtakarításokból származó jövedelmek, melyek után a személyi jövedelemadó törvény szerint eleve nem kell kamatadót fizetni (nem minősülnek kamatjövedelemnek vagy adómentesek az SZJA törvény alapján). E körbe esnek például a 2019. június 1. után kibocsátott, a lakosság, mint befektetői célpiac részére forgalomba hozott állampapírok, tőzsdei részvények.
 • Szintén adómentes a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény szerint nyújtott állami támogatás és a támogatásra. Valamint a lakástakarék-betétre fizetett (jóváírt) kamat, illetve az adófizetési kötelezettség nem terjed ki a kormányzati családpolitika kiemelt elemére, a babakötvényre sem.
 • A Rendelet alapján nem kell továbbá szocho-t fizetni az ingatlanalap befektetési jegyeiből származó kamatbevétel után.

 

Mit jelent mindez a számok szintjén a megtakarítások esetében?

Azt, hogy 2023. július 1-jét megelőzően 100 000 forint összegű (tőke), 10 százalékos kamatot biztosító befektetés után éves szinten 10 000 forint kamatjövedelem keletkezik. Ebből 1500 forint kerül levonásra kamatadó címén. A befektetőt tisztán megillető kamat így 8500 forint volt.

2023. június 1-jét követően a kamatjövedelmekre 15 százalékos kamatadó és 13 százalékos szocho fizetési kötelezettséggel kell számolni. Ennek megfelelően 100 000 forint összegű, 10 százalékos kamatot biztosít befektetés után ebben az esetben is éves szinten 10 000 forint kamatjövedelem keletkezik. De ebből 2800 forint (1500 forint kamatadó és 1300 forint szocho) kerül levonásra. Így a befektetőt tisztán megillető kamat csak 7200 forint lesz.