A nyugdíjelőleg megállapítása 2024. januárjától már nem határozattal, hanem végzéssel történik.

Minden év elején nyugdíjelőleg megállapítása történik a nyugdíj összegének végleges kiszámításához szükséges valorizációs szorzószámok közzétételéig.

A Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2023. évi LIII. törvény viszont több ponton módosítja a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: TNY) rendelkezéseit.

De ez a folyamat igen bonyolult. (A nyugdíj összegét 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapítás napjáig elért keresetekből kell meghatározni.) A nyugdíj összegének kiszámításához alapul szolgáló jövedelmek, keresetek összegyűjtése, a régebbi időszakokra vonatkozó munkabéradatok beszerzése általában nehezen kivitelezhető folyamat.

Az nem változik, hogy a TNY 73.§-a szerint, ha a nyugellátásra való jogosultság fennáll, a nyugellátás összege azonban a tárgyévi valorizációs szorzószámok hiánya, adatok hiánya vagy egyéb ok miatt az igénybejelentéstől számított 30 napon belül nem határozható meg, akkor a rendelkezésre álló adatok alapján az igénylő részére előleget kell megállapítani és folyósítani. A nyugellátás megállapításakor a nyugellátás összegébe a folyósított előleget be kell számítani.

Változik azonban, hogy a nyugdíjelőleget 2024. januártól már nem határozattal, hanem végzéssel kell megállapítani, ami az eljárás jogi természetét érinti.

A nyugdíjjogosultság megállapításáról szóló hatósági döntés igazolja, hogy a nyugdíjjogosultság fennáll, és nyugdíjelőleg fizetendő. Plusz olyan kérdések rendezésére ad lehetőséget, amely az igénylő számára fontos. Ilyen például az „egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság nyugdíjasként” információ továbbítása az egészségbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv felé. Vagy említhetjük az Ellátottak utazási utalványának megküldése a nyugdíjigénylő, immár nyugdíj jogosult részére. Utóbbi alapján a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet szerint évi 16 alkalommal 50%-os mértékű, 2 alkalommal 90%-os mértékű kedvezménnyel váltható menetjegy vasúton, HÉV-en, elővárosi és helyközi autóbuszon, kompon és réven történő utazáshoz. Két 50%-os kedvezmény összevonásával a 90%-os magasabb kedvezmény is igénybe vehető. Ezt az utalványt ki lehet váltani a nyugdíj előleg megállapításáról szóló döntés kiadásával a kezünkben.

A nyugdíjelőleg megállapításáról szóló döntés lehetőséget ad a annak folyósítására és a folyósítási törzsszám kiadására.

A folyósítási törzsszám szempontjából is van új lehetőség. A TNY 2024. január 1-jétől hatályba lépő (3) bekezdése új lehetőséget ad a nyugdíjigénylők számára a hosszabb ügyintézési időt igénylő nyugdíjak esetében. Így, ha a nyugellátás iránti igényt az eljárás megindításától számított négy hónap alatt nem bírálják el, az időközben beszerzett adatokra hivatkozva az igénylő kérheti a nyugdíj előleg összegének módosítását.

A nyugdíj végleges összegének megállapításakor a nyugellátásba a folyósított előleg összegét is be kell számítani. Amint valamennyi adat rendelkezésre áll a nyugdíj összegének végleges kiszámításához, sor kerül az erről szóló határozat kiadására.

Azokban az ügyekben, melyek a tárgyévi valorizációs szorzó számok megjelenésére várnak, vagyis azokban, melyekben az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be, az ügyintézési határidő a tárgyév április 15-én jár le, tehát eddig az időpontig a végleges nyugdíj megállapítás megtörténik.