Új szabályozás lépett életbe 2023. január 1-jétől, amely minden szervezetet érintett, amely olyan platformot üzemeltet, amit részben vagy egészben, szerződés alapján, értékesítők rendelkezésére bocsát.

A digitális platformüzemeltetők számára

 • bejelentési,
 • változásbejelentési,
 • átvilágítási,
 • nyilvántartási és
 • adatszolgáltatási

kötelezettséget írnak elő.

Platformnak számít minden, ami a felhasználók számára hozzáférhető szoftver (honlapok és azok részei is) és alkalmazás (beleértve a mobilalkalmazásokat), ami a felhasználók számára lehetővé teszi az értékesítő és a felhasználó közötti kapcsolat felvételét egy érintett tevékenység felhasználó számára történő közvetlen vagy közvetett elvégzéséhez. A tevékenység ellenértékének beszedésére és kifizetésére irányuló bármilyen megoldás is idetartozik.

Viszont a platform kifejezés nem jelenti azt a szoftvert, amely az érintett tevékenységben történő bármilyen további közreműködés nélkül csak:

 • az érintett tevékenységgel kapcsolatos kifizetések kezelését;
 • az érintett tevékenység felhasználók általi megjelenítését vagy hirdetését;
 • a felhasználók valamelyik platformra irányítását vagy áthelyezését

teszi lehetővé.

Egy platformon értékesítőnek számít minden olyan – magánszemély vagy szervezet – felhasználója, amely az adatszolgáltatási időszakban regisztrált a platformon, és az érintett tevékenységet végzi.

Mik a jelentendő tevékenységek?

 • Ingatlan bérbeadása, beleértve a lakó- és üzleti ingatlanokat, valamint minden egyéb ingatlant és parkolóhelyet;
 • személyi szolgáltatás;
 • áruk értékesítése;
 • közlekedési eszköz bérbeadása.

A Magyarországon bejelentésre és adatszolgáltatásra kötelezett digitális platformüzemeltetők három típusa:

 • 1-es típus: Magyarországon adóügyi illetőséggel rendelkező platformüzemeltető;
 • 2-es típus: EU-ban adóügyi illetőséggel nem rendelkező platformüzemeltető, amely megfelel az alábbi feltételek valamelyikének: a.) Magyarországon bejegyzett; b.) az üzletvezetésének helye (ideértve a tényleges üzletvezetés helyét) Magyarországon található; c.) állandó telephellyel rendelkezik Magyarországon;
 • 3-as típus: olyan külföldi platformüzemeltető, amely az EU-ban adóügyi illetőséggel nem rendelkezik, ott nincs bejegyezve, nincs az EU-ban üzletvezetési helye, állandó telephelye, de lehetővé teszi valamely érintett tevékenységnek a jelentendő értékesítő általi elvégzését, vagy valamely tagállamban található ingatlan bérbeadását magában foglaló érintett tevékenység végzését, és az adatszolgáltatás teljesítésére Magyarországot választja.

A 2-es típusú platformüzemeltető adatszolgáltatását választása szerint más EU-tagállamban is teljesítheti, azonban ilyenkor is be kell jelentkeznie a Nemzeti Adó-és Vámhivatalhoz (NAV).

Meddig kellett bejelentkezni a NAV-hoz?

Az egyszeri bejelentkezés határideje 2023. február 15. volt, ezután pedig az adatszolgáltatásra kötelezett platformüzemeltetői minőség keletkezését követő 15 nap.

A bejelentett adatok változását a változást követő 15 napon belül kell jelezni a NAV-nak.

Az adatokat évente egyszer, egy naptári évre vonatkozóan, de negyedéves bontásban kell megadni a követő év január 31-ig. Az első, 2023-ra vonatkozó adatszolgáltatás határideje 2024. január 31.