A kormány extraprofit adókról szóló rendelete miatt a második félévben csaknem kétszeresére emelkedik a cégautóadó.

Az extraprofit adókról szóló 197/2022. kormányrendelet 6. §-a szerint 2022. július 1. és 2022. december 31. között – a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 17/E §-ától eltérően – a cégautóadó havi mértéke személygépkocsinként, a személygépkocsi kilowattban kifejezett teljesítménye és környezetvédelmi osztályjelzése alapján a cégautóadó mértéke a következő:

A gépjármű hajtómotorjának Környezetvédelmi osztályjelzés
teljesítménye (kW) 0–4  osztályjelzések
esetén
6–10  osztályjelzések
esetén
5; és 14–15  osztályjelzések esetén
0–50 30 500 Ft 16 000 Ft 14 000 Ft
51–90 41 000 Ft 20 000 Ft 16 000 Ft
91–120 61 000 Ft 41 000 Ft 20 000 Ft
120 felett 81 000 Ft 61 000 Ft 41 000 Ft

A fizetendő adó összege (adótétel) a személygépkocsi kW-ban kifejezett teljesítményének és környezetvédelmi osztályba sorolásának függvénye. A rendelet értelmében egyelőre júliustól az év végéig kell az emelt összeget befizetni.

Adómentes tényállások

Mentes az adó alól az a személygépkocsi, amely/amelyet

  1. a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló jogszabály előírásainak megfelelően megkülönböztető jelzést adó készülékkel szereltek fel;
  2. az egyházi jogi személy elsődlegesen vallási vagy azzal közvetlenül összefüggő más tevékenysége ellátásához üzemeltet;
  3. a személygépkocsi-kereskedelemmel üzletszerűen foglalkozó személy vagy szervezet kizárólag továbbértékesítési céllal szerzett be;
  4. kizárólag halottszállításra szolgál;
  5. amelyet a betegségmegelőző vagy gyógyító céllal, szociális céllal, az egészségkárosodott, hátrányos helyzetűek segítésére létrehozott alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület, nonprofit gazdasági társaság kizárólag – a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti – súlyosan fogyatékos magánszemély(ek), vagy a magasabb összegű családi pótlékra jogosító látási, hallási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos vagy autista magánszemély(ek) rendszeres szállítására üzemeltet, ha működési szabályzatából, gazdálkodásából – az összes körülmény figyelembevételével – egyértelműen megállapítható, hogy az üzemeltetés ténylegesen az említett cél érdekében történik;
  6. kizárólag az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése vagy 16. §-a szerinti tevékenység ellátása érdekében, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv törvény alapján kizárólag betegségmegelőző, gyógyító, egészségkárosodást csökkentő közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi alapfeladatának ellátása érdekében üzemeltetnek;
  7. külön jogszabály szerint haditechnikai terméknek minősül, és amelyet a Magyar Honvédség Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak védelme érdekében üzemeltet;
  8. törvényes öröklés eredményeként a magyar állam tulajdonában áll, azon hónap utolsó napjáig, melyben a személygépkocsi vagyonkezelői vagy használati jogát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. más személynek vagy szervezetnek nem adja át.

Az adómentes tényállások kapcsán az adózónak – figyelemmel a Gjt. 17/G. § (3) bekezdés második mondatára – nem kell negyedévente az adómentesség tényéről (0 forintban megállapítandó adóról) bevallást benyújtania.