Az idei évben – a korábbiaktól eltérően – 2023. december elsejétől lépnek hatályba a 2024-re tervezett minimálbér-változások.

 

A minimálbér-változások értelmében a minimálbér 15%-kal, a garantált bér pedig 10%-kal fog emelkedni decembertől, ami így azt jelenti, hogy előbbi 266.800 Ft-ra, utóbbi 326.000 Ft-ra nő.

A minimálbér-változások kicsit megbonyolítják a következőket:

  1. Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozások negyedévente fizetendő járulék-, és szocho terhei.
  2. A költségeiket tételesen elszámoló, vállalkozói személyi jövedelemadó alany egyéni vállalkozók által fizetendő havi kivét adóterhei.
  3. A társas vállalkozók minimálisan fizetendő közterhei.

 

A főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozók, a fenti három pont értelme szerint, a havi minimális járulékfizetési kötelezettségeiknek az alábbiak szerint tudnak eleget tenni:

 

Szakképzettséget vagy középfokú iskolai végzettséget NEM igénylő tevékenység esetén

a havi járulék alapja 266.800 Ft (ennek tb. járuléka 49.358 Ft), havi szocho alapja 300.150 Ft (erre jutó szocho 39.020 Ft), ami alapján legalább meg kell fizetni a közterheket. Ha az átalányban megállapított jövedelem vagy vállalkozói kivét, tagi jövedelem meghaladja ezt, akkor természetesen az lesz az adó alapja.

Szakképzettséget vagy középfokú iskolai végzettséget igénylő tevékenység esetén

a havi járulék alapja 326.000 Ft (ennek tb. járuléka 60.310 Ft), havi szocho alapja 366.750 Ft (erre jutó szocho 47.678 Ft), ami alapján legalább meg kell fizetni a közterheket. Ha az átalányban megállapított jövedelem vagy vállalkozói kivét, tagi jövedelem ezt meghaladja, akkor természetesen az lesz az adó alapja.

A megbízási díjban részesülő személyek járulékkötelezettségei

 

Kizárólag a minimálbért kell nézni, függetlenül a megbízott személy középfokú szakképzettségétől vagy iskolai végzettségétől! Járulékfizetési kötelezettség akkor keletkezik, ha a megbízási díjból számított jövedelem (azaz nem a teljes megbízási díj, hanem annak költségekkel csökkentett része) eléri a minimálbér 30%-át, illetve (nem egész hónap esetén) naptári napokra annak harmincad részét.

Ha a díjazás a teljes hónapra irányul, akkor kell nézni a havi minimálbér 30%-át. Egyébként naptári napokra kell nézni jövedelmet (illetve, hogy napi jövedelem eléri-e a minimálbér 30%-ának 1/30-ad részét).

A kisvállalati adót (KIVA-t) fizető társas vállalkozások

 

A minimálbér és garantált bérminimum növekedésével a bérköltség is nő, ami KIVA egyik alapjának tekintendő, így a fizetendő KIVA névleges összege nő.

Egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) munkáltatói közterhei és a munkavállalók napi bérének maximumai is módosulnak

 

Fizetendő közteher mértéke:

  • mezőgazdasági, turisztikai idénymunka (0,5%) 1.334 Ft,
  • alkalmi munka (1%) 2.668 Ft,
  • filmipari statiszta egyszerűsített foglalkoztatása (3%) 8.004 Ft.

Napi bérek:

  • Szakképzettséget nem igénylő munkakör napi bérek minimuma: 10.431 Ft/nap (1.304 Ft/óra).
  • Szakképzettséget nem igénylő munkakör munkavállaló mentesített keretösszege: 15.952 Ft/nap.
  • Szakképzettséget igénylő munkakör napi bérek minimuma: 13.044 Ft/nap (1.630 Ft/óra).
  • Szakképzettséget igénylő munkakör munkavállaló mentesített keretösszege: 19.491 Ft nap

 

EKHO 

Az általános közterhek megfizetésekor a tárgyhavi (azaz a mindenkori, így a decembertől hatályos) minimálbért kell figyelembe venni.