A minimálbér változása az alábbiakat nem érinti:

Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozások szja-mentes értékhatára 1.392.000 Ft jövedelem. Ez 40%-os költséghányad esetén 2.320.000 Ft bevétel, 80% esetén 6.960.000 Ft, 90% (kiskereskedelmi tevékenység) esetén 13.920.000 Ft bevételnek felel meg)

Az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozások bevételi értékhatára (40%-os és 80%-os költséghányadok esetén 27.840.000 Ft, 90%-os költséghányad esetén 139.200.000 Ft).

A szocho felső korlátja is a minimálbérhez kötött, de a tárgyév első napján érvényes minimálbérhez igazított.

Az szja-ban érvényesíthető adókedvezmények összege esetében is a tárgyév első napján érvényes minimálbérrel kell számolni, nem érinti őket a decemberi minimálbér-növekedés.

Minimálbérrel összefüggő szocho kedvezmények típusa, mértéke:

 • Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény a minimálbér utáni 13%-os adómérték 50%-a (15.080 Ft).
 • Munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény.
 • Három vagy több gyermeket nevelő, munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény.
 • Megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény maximuma.
 • Közfoglalkoztatotti jogviszony után igénybe vehető adókedvezmény.
 • Védett korban elbocsátott köztisztviselők után érvényesíthető szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény maximuma.

Adómentes bevételek, adómentességi határok az szja-ban az alábbi juttatásokkal kapcsolatban

A munkaszerződésében foglaltak szerint távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg (23.200 Ft).

A sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet, valamint a kulturális szolgáltatás igénybevételére (muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére) szóló belépőjegy, bérlet, továbbá könyvtári beiratkozási díj az adóévben legfeljebb – külön-külön – a minimálbért meg nem haladó értékben (232.000 Ft).

A szövetkezeti tag természetes személynek élelmiszer, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem haladó értékben (232.000 Ft).

A szakszervezet által a tagjának, a nyugdíjas tagjának, ezek közeli hozzátartozójának, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott jövedelemből az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész (232.000 Ft).

A szakképző intézményben a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő magánszemélynek a szakképzésről szóló törvény alapján meghatározott mértékben kifizetett ösztöndíj. Az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan nyújtott egyszeri pályakezdési juttatás és a rászorultsági helyzetre, a jó tanulmányi eredményre tekintettel pályázat útján nyújtott támogatás, továbbá a szakképzési munkaszerződés alapján a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatásban részt vevő magánszemélynek a szakképzésről szóló törvény alapján meghatározott mértékben kifizetett munkabér. Illetve a minimálbért meg nem haladó mértékű más pénzbeli és nem pénzbeli juttatás.

A minimálbér változása az alábbiakat sem érinti:

 • Gyermekgondozási díj (GYED), illetve a nagyszülői GYED maximális összege 373.520 Ft-ra nő.
 • A diplomás GYED összege BA/BSc képzés esetén 186.760 Ft-ra (a minimálbér 70 százaléka), MA/MSc képzés esetén pedig 228.200 Ft-ra (a garantált bérminimum 70 százaléka) nő.
 • A táppénz ellátás naptári napi összege legfeljebb 17.787 Ft-ra emelkedik (a minimálbér kétszeresének harmincad része).
 • A gyermekek otthongondozási díja (GYOD) havi 266.800 Ft-ra emelkedik (a minimálbér összegével megegyezik).
 • Az álláskeresési járadék összege legfeljebb napi 8.893 Ft lehet (a folyósítás teljes időtartama alatt a járadékalap 60 százaléka, amely nem lehet magasabb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér napi összegénél).

Miket érint a változás? Itt találja: Minimálbér-változások 2023. december 1-jétől