2023. október 17-én jelent meg a 2024. és 2025. évi adótörvény változtatási javaslatait tartalmazó őszi adócsomag.

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Pénzügyminisztérium az őszi adótörvényekre vonatkozó javaslatát. Tehát az őszi adócsomag jelenleg még véleményezés alatt áll, amit október 25-éig lehet véleményezni, de mi már szemezgettünk a várható dolgokból.

Építési-szerelési szolgáltatások definíciója és bővülő nyilatkozattételi kötelezettség

tervezett hatályba lépés: 2024. január 1-jétől

Az építési-szerelési szolgáltatásokat a módosítás alapján „ingatlanra vonatkozó tevékenység” megnevezéssel látja el az Áfa tv. Ebbe a körbe tartozik az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, bontással történő megszüntetése és rendeltetésének megváltoztatása.

Az ingatlanra vonatkozó tevékenységek esetében az adót a szolgáltatás igénybe vevője fizeti. Így a fordított adózást kell alkalmazni, amennyiben a tevékenység hatósági engedélyhez vagy hatósághoz történő bejelentéshez kötött. Erről a tényről a szolgáltatást igénybe vevő adóalany előzetesen és írásban köteles nyilatkozni. Azonban, ha az engedély vagy bejelentés a szolgáltatásnyújtó által végzett, ingatlanra vonatkozó tevékenységhez kapcsolódik, a nyilatkozattétel a szolgáltatás nyújtóját terheli a szolgáltatás igénybe vevője felé. Azaz az ilyen típusú szolgáltatásoknál a nyilatkozattétel terhelheti a szolgáltatás nyújtóját is, ha az ő tevékenységéhez kapcsolódik az engedély kérési vagy bejelentési kötelezettség.

Bővül az egyszerűsített számla alkalmazásának lehetősége

tervezett hatályba lépés: 2025. január 1-jétől

Eszerint a javaslat szerint kibocsátható lesz egyszerűsített számla egyszerűsített adattartalommal abban az esetben is, ha az alanyi adómentes adóalany állít ki számlát ilyen minőségében.

2024-től bevezetik az eÁfa-koncepciót. Áfa bevallási kötelezettség: a klasszikus nyomtatvány alapú bevallás mellett megjelenik a NAV által készített tervezet és a gépi interfész által benyújtott adatokon alapuló bevallástervezet (tervezett hatályba lépés: 2024. január 1-jétől).

Aki a NAV általi bevallástervezet, vagy a gépi interfészen küldött adatok alapján összeállított bevallástervezet útján nyújtja be e-áfa bevallást mentesül a belföldi összesítő jelentés benyújtása alól.

Átalakul az alanyi adómentesség keretrendszere

tervezett hatályba lépés: 2025. január 1-jétől

A belföldön letelepedett adóalany jogosult lesz a Közösség más tagállamaiban is alanyi adómentességet választani, ha az adott naptári évben, illetve az azt megelőző naptári évben is megfelel a kapcsolódó feltételeknek. Azaz sem a tagállami árbevétele, sem az uniós árbevétele nem haladja meg a megszabott értékhatárt. A szabályok és feltételek érvényesek a külföldi letelepedettségű adóalanyra is, amennyiben belföldön választana alanyi adómentes státuszt.  Korlátozást jelent, hogy az adózóknak a megjelölt tagállamokban irányadó értékhatár (pl. Magyarországon jelenleg 12.000.000 Ft/év) mellett egy összesített európai uniós bevételi limitet is (100.000 EUR/év) figyelembe kell majd venniük.

A virtuálisan, online térben megtartott események vonatkozásában az áfát nem ott kell majd megfizetni, ahol a jegyet vásároltuk, hanem ahol a rendezvényt megtartják.

KIVA törvény tervezett módosítása

bevezetnének egy kivételt és egy szűk körben lehetővé tennék a KIVA szerinti adózó cégek egyesülését, szétválását, azaz ezek a cégek nem esnének ki automatikusan a KIVA-ból.

DRS (Deposit Refund System) a kötelező visszaváltási rendszer

A 2024-től bevezetik a kötelező visszaváltási rendszert és ezzel összefüggésben a számviteli elszámolást pontosítják. Így a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasznosítható termék esetében a MOHU-val szembeni kötelezettséget (50 Ft / db) nem az árukkal, hanem az egyéb ráfordításokkal szemben kell könyvelni.

Bér mellett adott juttatások, adózási könnyítések

Csökkenne a bér mellett adott juttatásokkal kapcsolatos adminisztrációs teher. Az őszi adócsomag javaslata szerint a béren kívüli és egyes meghatározott juttatásokról nem havonta, hanem negyedévente kellene adóbevallást benyújtani. Így a cégeknek csak évente négyszer, és nem tizenkétszer kellene kitöltenie papírokat. Ilyen juttatások a céges telefonköltség százaléka, a SZÉP-kártya juttatás, a reprezentáció. Azaz az üzleti ebédek, tárgyalások étkezési költsége, valamint az üzleti ajándékok. A munkáltató vagy a kifizető által saját kötelezettségként fizetendő személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót is csak negyedévente kellene megfizetnie az őszi adócsomag javaslata szerint.

A tervezet szerint a munkáltató nem évente egyszer, hanem háromszor is adhat majd csekély értékű ajándékot, amely a minimálbér 10%-ánál nem lehet nagyobb értékű. A tervezet szerint adómentes lenne az oltalom alatt álló, palackozott bor magánszemélynek való juttatása akkor, ha a bort a kifizető, a munkáltató a terméket forgalomba hozó borászattól szerzi be.

Az új törvénymódosítás értelmében megváltoznak azokra a költségekre vonatkozó szabályok, amelyek nem a vállalkozási tevékenység érdekében merültek fel.

Amennyiben a jogdíjat és kamatköltséget egy olyan államban illetőséggel rendelkező vállalkozásnak vagy ott található telephelynek fizetik, amelyet adózási szempontból nem együttműködőnek minősítenek, vagy ahol az adómérték alacsonyabb a hazainál (beleértve azokat az államokat, ahol a társasági adó mértéke nulla), a vállalkozás nem vonhatja le azt, kivéve, ha bizonyíthatóan nem az adóelőny volt a költség felmerülésének fő célja. A vállalkozások bizonyíthatják a költségük valós gazdasági, kereskedelmi előnyét. Ezt az éves bevallás benyújtásának napjáig, de legkésőbb annak határidejéig kell teljesíteniük.

Sok-sok változás van még láthatáron: adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárások, adóigazgatási rendtartás, adózási rend bizonyos esetekben, DAC7-tel és adóügyi vitarendezéssel kapcsolatos módosítások. Módosul a kapcsolt vállalkozás definíciója, változás a költségek, ráfordítások elszámolhatóságában. Vagy itt van még a CbC riport személyi körének bővülése, az amerikai-magyar egyezmény megszűnésével kapcsolatos változások, a munkaerőpiacra lépők kedvezménye, a  jövedéki adófelfüggesztési eljárás, műtárgy értékesítése.

Nem tudható egyelőre az sem, hogy mi lesz a reklámadó sorsa.

Ez ugyanis csak 2023 végéig szabályozott azzal, hogy az adó mértéke 0%. A sajtóban megjelent hírek arról szólnak, hogy a kormányzat egyeztetéseket folytat annak érdekében, hogy ez az adó továbbra se kerüljön kivetésre.