2022. július 11-én a kormány benyújtotta, az Országgyűlés pedig 120 igen, 57 nem és egy tartózkodás mellett elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely alapjaiban változtatja meg a kisadózók tételes adóját, közismertebb nevén a katát.

A cél szerint a kormányzat szigorítani szeretne. Mert a beérkező adatok és a kamarai visszajelzések alapján egyes munkaadók katás jogviszonyba kényszerítették munkavállalóikat. Ezzel az államkasszát, a munkavállalókat és a tisztességes adózókat is megkárosították. A javaslat elfogadásával új katatörvény született. Ami viszont számos átmeneti rendelkezést is tartalmaz a „régi” most még hatályban lévő törvénnyel való összhang megteremtése érdekében. A régi törvényből 2022 augusztus 31-én hatályát vesztik a katára vonatkozó rendelkezések. Ez azt is jelenti, hogy minden kisadózó vállalkozás kisadózói minősége technikailag megszűnik ezen a napon, vagyis 2022. augusztus 31-én. Tehát a kata egyelőre elkerülhetetlenül változik.

2022. szeptember 1-jétől kata alanya csakis főfoglalkozású egyéni vállalkozó lehet. 

Az egyik legfontosabb módosítás, hogy a katásoknak – a taxisok kivételével – ezentúl csak magánszemélyektől származhat bevétele. A minisztérium közleményben az olvasható, hogy a taxisokat azért mentesítették, mert esetükben a szolgáltatás jellegéből adódóan kivitelezhetetlen lenne, hogy kizárólag a lakosságnak szolgáltassanak.

Az „új kata”

  • évi 18 millió forintos bevételi határig lesz igénybe vehető,
  • a mértéke havi 50 ezer forint lesz,
  • csak a lakosságnak szolgáltató, értékesítő, főállású egyéni vállalkozók választhatják (a bt.-k nem),
  • azaz a kisadózó vállalkozóknak – a taxisok kivételével – csak magánszemélyektől származhat bevételük, cégektől nem,
  • az sem választhatja majd a katát, aki ingatlant ad bérbe, illetve üzemeltet.

Tehát a betéti társaság, egyéni cég, közkereseti társaság, ügyvédi iroda kiesik az adóalanyi körből.

Ennek megfelelően kiesnek a katázási lehetőségből azok az egyéni vállalkozók is, akik heti 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkeznek vagy öregségi nyugdíjban részesülnek az adott hónap akár egyetlen napján is. Nem lehet kataalany az az egyéni vállalkozó sem, aki más vállalkozásban társas vállalkozóként tevékenykedik.

Nagyon fontos kiemelni azt is, hogy azok a főállású egyéni vállalkozók, akik továbbra is a kata alanyai szeretnének maradni, kötelesek ezen választásukat 2022. augusztus hónapjában megtenni. Az új előírások néhány hét múlva, szeptember 1-jén hatályba is lépnek, a kata választásáról szóló nyilatkozatokat pedig legkésőbb szeptember 25-ig kell benyújtani az adóhivatalhoz.

Vagyis a törvényjavaslat értelmében egyértelműen új bejelentést kell majd tenniük azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik 2022. augusztus 31-ét követően is jogosultak lesznek a kata alkalmazására, és szeretnének ilyen adónem szerint adózni.

A bejelentést már 2022. augusztus 1-jétől meg lehet tenni az adóhatóság felé. Ebben az esetben 2022. szeptember 1-jétől e körben a kataalanyiság újjáéled.

Nagyon fontos speciális szabály, hogy az egyéni vállalkozó jogosult 2022. szeptember 25-éig választani a katát még akár szeptember hónapra is. A fenti esettől eltekintve, a kataalanyiság mindig a bejelentés hónapját követő hónap első napjától kezdődik egyezően a régi katatörvényben lévő előírással.

Nem választhatja az adóalanyiságot az az egyéni vállalkozó, akinek az adószámát az állami adó és vámhatóság a bejelentés évében vagy az azt megelőző 12 hónapban törölte. Vagy aki a bejelentés időpontjában adószám törlésének hatálya alatt áll.

Azok, akik nem kívánnak élni az új kata lehetőségével, választhatják az átalányadóra váltást is. Nekik több idejük lesz az átállásra. Ők október 31-ig jelenthetik be az átalányadó választását. A kisadózói adóalanyiság megszűnik a bevétel megszerzését megelőző nappal, ha a kisadózó az Art. szerinti kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is) szerez bevételt. Ide nem értve a TESZOR 49.32.11 szerinti taxis személyszállításból származó bevételt, továbbá a fizetési számlán jóváírt kamatot.

A kata átalakítása miatt Budapest belvárosában tüntetés zajlik. Több érdekvédelmi szervezet is tiltakozását fejezte ki, köztük a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége.